Hur många sexuella referenser får man som...

Hur många sexuella referenser får man som mest ha med i en sång?
- En per vers.

 
0
 
0