Vad gör asiater efter jobbet? De går på...

Vad gör asiater efter jobbet?
De går på after wok