Varför har man så många speglar på...

Varför har man så många speglar på fängelserna?
För att fångarna skall se, hur de tar sig ut.

När står en man alltid snett?
Då han ätit lutfisk.

 
0
 
0