Hur mjölkar man en ko i Norge? Med...

Hur mjölkar man en ko i Norge?
Med hjälp av 24 man, 4 griper tag i spretarna, resten lyfter kon upp och ner.

 
0
 
0