Alla barnen gick sicksack över minfältet utom...

Alla barnen gick sicksack över minfältet utom Sören han sjunger nu i änglakören.