Varför är det bäst att lifta 12.59? Då...

Varför är det bäst att lifta 12.59?

Då kommer bilarna ett i ett