- Varför är det så många rullstolsbundna...

- Varför är det så många rullstolsbundna på golfbanan?

- De försöker minska sitt handicap

 
0
 
0