Om du tar lime bakifrån blir det...

Om du tar lime bakifrån blir det Emil.
Tar du Emil bakifrån blir han bara sur.