Alla barnen var friska utom Lars, han...

Alla barnen var friska utom Lars, han hade fått SARS