Alla barnen går till skolan för utom...

Alla barnen går till skolan för utom Ulla för hon behövde rulla