Vilket land har de sämsta hotellen? – Filippinerna!...

Vilket land har de sämsta hotellen?

– Filippinerna! Där ligger Manil(l)a.