Hellre med spolarvätska i min Taunus än...

Hellre med spolarvätska i min Taunus än polarns vätska i anus.