Hellre en morot på parkbänken än en...

Hellre en morot på parkbänken än en parkbänk på moroten.