Hellre råg i ryggen än...

Hellre råg i ryggen än säd i magen.