Hellre omkörd och bortkommen än...

Hellre omkörd och bortkommen än omkommen och bortkörd.