Hellre en hängmatta i parken än hängpattar...

Hellre en hängmatta i parken än hängpattar till marken.