Hellre borsta katten än att...

Hellre borsta katten än att kasta bort den.