Hellre springa i fel fil, än att...

Hellre springa i fel fil, än att fila i fel springa.