Alla barnen sålde jultidningar utom Kent, han...

Alla barnen sålde jultidningar utom Kent, han sålde hembränt.